Język:

Mozaika


Ta najgłębsza z technik ściennych jest preferowana przez nas w myśleniu o wnętrzu sakralnym. Wprowadzając obserwatora w inny świat, inną rzeczywistość, jest techniką o której możemy powiedzieć - sakralna. Każdy obraz, każda płaszczyzna zawiera tysiące drobnych teser. Mozolna, wymagająca olbrzymiej cierpliwości praca przynosi efekty, które trudno porównać z jakąkolwiek inną techniką ścienną. Najstarsze weneckie manufaktury w których się zaopatrujemy wytwarzają materiał, tzw. smaltę, w kilku tysiącach kolorów. Dlatego w tej technice możliwy jest do odtworzenia każdy projekt. O trwałości tej techniki świadczą stworzone przed wiekami mozaiki Wenecji, Rawenny czy Rzymu.