Język:

Witraż


Przez wiele lat działalności, pracownia starała się wypracować swój styl. Widoczne to jest w sposobie opracowywania witrażu, jak i myślenia o nim. Linia prezentowana przez naszą pracownię charakteryzuje się głębokimi modelunkami, szczegółami opracowania, patynami i konturami. Witraże są tak projektowane, by przede wszystkim działały na widza kolorem, warstwą plastyczną, a dopiero potem sferą narracyjna. Witraż traktowany jest jako uzupełnienie architektury sakralnej. Staramy się więc, by nie "krzyczał" ale subtelnie zdobił wnętrze, sprzyjając klimatowi przeżywania sacrum. Choć czasem bywaja witraże bardzo zdecydowane w kolorze, jednak dzięki swej "zwięzłości" nie stają się agresywnymi akcentami wnętrza. Każdy opracowany przez nas temat witrażu ma bogatą warstwę narracyjną. Ale tę wydobyć można "czytając" witraż, z wolna go przenikając.